Rotavdrag

Rätt till rotavdrag

För att ha rätt till rotavdrag måste köparen

  • Varit obegränsat skattskyldig under beskattningsåret
  • Fyllt minst 18 år vid beskattningsårets utgång
  • Haft utgifter för rotarbete
  • Dessutom måste man äga huset eller bostadsrätten där arbetet utförs.

Vad är rotarbete

Reparation och underhåll samt om och tillbyggnad räknas som rotarbete och ger rätt till rotavdrag.

Köparen skall äga fastigheten och bo i den eller ha den som fritidsbostad.

Rotavdragets storlek

Skattereduktionen för rotarbete är nu 30 % av arbetskostnaden inkl moms dock högst 50 000:- kronor.

För mer information gå in på Skatteverkets sida om rot- rutavdrag här.

Köparen betalar vår faktura och därefter ansöker vi om köparens rotavdrag på skatteverket. Skulle skatteverket avvisa rotavdraget så äger vi rätt att omg fakturera kunden.

Vi har ett formulär som bör fyllas i när ni vill utnyttja rotavdraget.​

​Frågor?

Kontakta oss​ här

 
 
 
 
Vissa fält är inte korrekt ifyllda

​Firmainformation

Sjöbo Värmetjänst

Org nr: 556282-5603

adressinformation
​Kontor

​Majorgränd 17,

275 37 Sjöbo​

adressinformation
​Verkstad / Lager

​Åkaregränd 1,

275 39 Sjöbo​

kontaktinformation